Treningsavgifter

Kontingent og treningsavgift 2019

Kontingent og treningsavgift 2019

Alle som spiller fotball eller håndball i Halsen IF er automatisk medlem av hovedforeningen. Som medlem i Halsen IF betaler du årskontingent fra året du fyller 8 år og treningsavgift til de respektive grupper. Kontingenten til hovedforeningen er for 2019 fastsatt til 950,- per år. Hovedforeningen sender ut sin kontingent i mars/april, håndballen januar/februar og fotballen mai/juni. For de eldste lagene kan avgiften deles i to terminer hvor evt. høsttermin blir sendt ut i august/september.

Fotballgruppa                 Beløp

Gutter og jenter 5           900

Gutter og jenter 6           900

Gutter og jenter 7           1100     

Gutter og jenter 8           1200

Gutter og jenter 9           1200     

Gutter og jenter 10         1200

Gutter og jenter 11         1300

Gutter og jenter 12         1300

Gutter og jenter 13         1400

Gutter og jenter 14         1400

Guttelag                          1900*   

Juniorlag                         1900*

Senior                             2600* inkludert forsikring


© 2021 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no